اخذ نشان ملی ثبت (رسانه دیجیتال)


آدرس رسانه بر خط: takcredit.org
صاحب امتیاز: امیر حسین چعبی ویسی نژاد
پست الکترونیکی: amir.veisi@gmail.com
وضعیت نماد: معتبر از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تعریف رسانه های دیجیتال

رسانه هایی که تبادل یا انتشار محتوا در آنها، تنها به کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر باشد. شامل رسانه های برخط مبتنی بر شبکه (نظیر شبکه جهانی اینترنت)، سرویس های مخابراتی از قبیل MMS و SMS و سایر اشکال شبکه های تبادل داده مانند بلوتوث و همچنین رسانه های مبتنی بر حامل های فیزیکی دیجیتال از قبیل بسته های نرم افزاری رسانه ای، بازی های رایانه ای و مانند آنها.

این بخش طبق شرح وظایف رسمی ماُموریت راهبردی ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال در کشور را برعهده داشته و با تاکید بر سه راهکار زیر، به دنبال انجام ماُموریت فوق می باشد:

بستر سازی برای تولید انبوه محصولات فرهنگی دیجیتال با محتوای هماهنگ با ارزشهای نظام و حمایت از توسعه کمی و کیفی رسانه های دیجیتال

در شرایطی که روزانه چند عنوان بازی رایانه ای، چند صد پایگاه اینترنتی و چندین نرم افزار رایانه ای جدید مبتنی بر فرهنگ بیگانه در دسترس عمومی مردم قرار می گیرد، چاره ای جز تولید انبوه و مستمر محصولات و محتواهای مبتنی بر فرهنگ غنی ایرانی اسلامی نیست.

در این میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولّی این فضا، به دنبال آن است تا با ایجاد بسترهای مناسب و حمایت از تمام تولید کنندگان محتوای دیجیتال، علاوه بر مقابله با چالش فوق، زمینه بسط و گسترش ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی در این فضای اثر گذار فرهنگی را فراهم آورد.

تلاشهایی همچون برگزاری سالانه جشنواره و نمایشگاه ملّی رسانه های دیجیتال، توسعه صنعت و بازار رسانه های دیجیتال، بستر سازی برای صادراتی شدن نرم افزارهای رایانه ای، راه اندازی فاز نخست شبکه فرهنگی مساجد کشور، کمک به جشنواره ها و مسابقات مختلف در حوزه رسانه های دیجیتال و ده ها مورد دیگر از جمله اقداماتی است که توسط این مرکز در راستای راهبرد فوق صورت می گیرد.

رسانه هایی که تبادل یا انتشار محتوا در آنها، تنها به کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر باشد در کشور علی رغم اینکه در حوزه های سنتی و غیر دیجیتال فرهنگی چارچوبها و ضوابط مشخصی برای فعالیت وجود دارد و علی رغم اینکه در اغلب قریب به اتفاق کشورها قوانین محکم و قابل اتکایی برای سامان بخشیدن به فضای فعالیتهای مجازی وجود دارد،

متاسفانه در حوزه فعالیتهای فرهنگی دیجیتال و کلا حوزه فعالیتهای تحت شبکه، عدم وجود ضوابطی دقیق و کارآمد در کشور موجب آشفتگی فضا شده است به طوریکه حتی برای دست اندرکاران و شاغلین این حوزه، حقوق و تکالیف مشخصی وضع نشده است. این مساله ضمن آنکه فضا را برای فعالیتهای غیر مجاز فراهم می کند، زمینه تعرض به حقوق عموم مردم را فراهم می آورد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال آن است که فضای فعالیتهای فرهنگی دیجیتال در کشور را با ایجاد زیر ساختهای حقوقی، نظارتی و اجرایی سامان بخشد. تلاشهایی همچون شناسنامه دار کردن نرم افزارهای رایانه ای، صدور مجوز برای موُسسات و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال و … از جمله تلاشهایی است که در راستای این راهبرد صورت گرفته است.

فرهنگ سازی و آشنا کردن عموم مردم با فرصت ها، چالشها و فرهنگ استفاده صحیح از رسانه های دیجیتال و ارتقاء سطح دانش و مهارت پدیدآورندگان رسانه های دیجیتال علی رغم نفوذ و گسترش بسیار سریع رسانه های دیجیتال و علی رغم اینکه اغلب خانواده ها حداقل از یکی از رسانه های دیجیتال، نظیر تلفن همراه، استفاده می کنند ،

ولی متاسفانه اغلب کاربران این فضای نوین فرهنگی با فرصتها، چالشها و فرهنگ استفاده صحیح از این ابزار اثرگذار آشنایی کافی را ندارند و همچنین به دلیل عدم وجود مرجعی دولتی برای حمایت از رسانه های دیجیتال متاُسفانه علی رغم داشتن استعدادها و ظرفیتهای فراوان در کشور، تاکنون کشور به سهم شایسته خود از این عرصه دست پیدا نکرده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال آن است تا با جریان سازی و کمک به انجام اقدامات تبلیغی و ترویجی و نیز حمایت از محصولات و فعالین این حوزه ضمن آشنایی عموم مردم و متخصصین با ابعاد این فضای نوین فرهنگی، زمینه لازم برای رشد و شکوفایی این صنعت بسیار مهم فرهنگی را فراهم آورد.

برگزاری و کمک به برگزاری نشستهای تخصصی، کارگاه های آموزشی، مسابقات و جشنواره ها، حمایت از توسعه کمی و کیفی رسانه های دیجیتال در کشور و … از جمله اقداماتی است که توسط این مرکز و در راستای این راهبرد سالانه انجام می شود.

اهداف مرکز

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به عنوان یکی از واحدهای سازمانی مستقل، علاوه بر مأموریت توسعه و تصدی کاربری ابزار های میتنی بر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات در حوزه ستاد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، وظایف و مسئولیت های ذیل را برعهده دارد:
مطالعه و تدوین مستندات راهبردی در حوزه رسانه های دیجیتال و همچنین کاربری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ کشور
حمایت از انجام فعالیت های پژوهشی، در حوزه رسانه های دیجیتال و تعامل فرهنگ و فناوری اطلاعات و ارتباطات
حمایت از توسعه کمی و کیفی رسانه های دیجیتال و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ
حمایت از توسعه بازار و صنعت رسانه های دیجیتال و همچنین صادرات رسانه ها و آثار فرهنگی و هنری دیجیتال داخلی به خارج از کشور
انجام یا حمایت از انجام فعالیت های، تبلیغی، ترویجی، فرهنگ سازی و ارتقای دانش و مهارت های تخصصی در حوزه رسانه های دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ و هنر در سطح جامعه

صدور مجوز و نظارت بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه رسانه های برخط، بسته های نرم افزاری رسانه ای، نشر رقومی، تکثیر و عرضه حامل های دیجیتال و برپایی مراکز عرضه داده و سامانه های عرضه برخط و خدمات مرتبط

بررسی نرم افزارهای رایانه ای و محتوای آنها از جهت فرهنگی و ثبت مالکیت حقوق مادی و معنوی و صدور مجوز انتشار بسته های نرم افزاری رایانه ای

صدور مجوز و نظارت بر واردات، صادرات و تولید سامانه ها، نرم افزارها، تجهیزات و سخت افزار های رایانه ای مورد استفاده درپدیدآوردن، تکثیر، نشر، عرضه و اجرای رسانه ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنری

صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت تشکل های صنفی رسانه های دیجیتال و همچنین حمایت از آنها
تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات و همکاری و هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی در خصوص کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ، رسانه های دیجیتال و ثبت و نشر نرم افزار های رایانه ای

تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه ها و مراجع ذیربط و سازمان ها و مؤسسات بین المللی در اجرای وظایف محوله
این مرکز دارای دو واحد اجرایی مستقل و یک واحد برنامه ریزی می باشد. یکی از واحدهای اجرایی متصدی توسعه کاربری فناوری اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و دیگر بخش متولی ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال در کشور می باشد.

اقداماتی همچون برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملّی رسانه های دیجیتال با بیش از 12000 اثر شرکت کننده و بیش از 700.000 نفر بازدید کننده، آغاز اجرای قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آغاز شناسنامه دار کردن و ثبت نرم افزارهای رایانه ای در کشور (وظیفه قانونی که از سال 1383 معطل مانده بود)

نظام مند ساختن ساز و کار تکثیر حامل های دیجیتال در کشور، حمایت از توسعه کمی و کیفی رسانه های دیجیتال، کمک به حضور پدید آورندگان نرم افزارهای فرهنگی در معتبرترین نمایشگاه های بین المللی جهان، کمک به توسعه صادرات نرم افزارهای فرهنگی (به عنوان یک صنعت فرصت ساز برای کشور)

حمایت از محصولات برگزیده حوزه رسانه های دیجیتال، برگزاری وکمک به برگزاری قریب به 250 نشست تخصصی و کارگاه آموزشی در حوزه رسانه های دیجیتال و ده ها مورد دیگر از اهم فعالیت های صورت گرفته توسط بخش رسانه های دیجیتال این مرکز در دوسال گذشته است که در این گزارش به آنها پرداخته خواهد شد.

همچنین راه اندازی سامانه یکپارچه اتوماسیون اداری در سطح کلیه واحد های ستادی وزارتخانه و ارتقاء آن به سامانه جدید، راه انداری شبکه یکپارچه برای کلیه ساختمان های ستادی وزارت متبوع، تامین یک هزار دستگاه رایانه و تجهیزات جانبی (که بیشتر از تعداد رایانه هایی است که در طول سی سال گذشته در وزارتخانه خریداری شده است.

بدون تخصیص اعتبار جدید به این امر) راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه اندازی نخستین خدمت الکترونیک وزارتخانه (صدور مجوز کتاب به صورت اینترنتی)

راه اندازی فاز نخست زیر ساخت کتاب دیجیتال کشور، راه اندازی فاز آزمایشی مرکز داده فرهنگ، تامین بیش از 30 نرم افزار کاربردی و سامانه اینترنتی برای بخشهای مختلف وزارتخانه و ده ها مورد دیگر نیز از اهم فعالیتهای بخش فناوری اطلاعات این مرکز است.

در این نوشتار ابتدا به ذکر اهم فعالیت های صورت گرفته توسط هریک از واحد های عملیاتی و همچنین واحد برنامه ریزی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال پرداخته و در ادامه برخی مستندات مرتبط با عملکرد مرکز چون نمودار های مقایسه ای و تصویر الواح سپاس و تقدیر به نمایش درآمده و برخی قوانین و مقررات موضوع فعالیت مرکز درج گردیده است.

برای استعلام روی نماد زیر کلیک کنید

logo-samandehi

درباره امیر ویسی

زندگی و کار در کشورهای پیشرفته دنیا باعث شده است تجربیات مختلفی را به صورت تجربی و آکادمیک به دست بیارم . مدرک فوق لیسانس رشته کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف ، لیسانس افتخاری از IBM و PHD افتخاری ازمایکروسافت. تخصص اصلی من امنیت و شبکه است. همکاری با شرکت های بزرگی همچون تسلا، مایکروسافت، صنایع دفاع ایران و... را توی کارنامه خودم دارم وهم اکنون در سمت مدیرعامل شرکت البرز برنا در راستای تحقق اهداف خود فعالیت می کنم.

سایت نویسنده
مشاهده همه مقالات

اخبارنمادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *